Swestrap håller hela vägen
Bandning är en enkel, säker och resurssnål metod för att försluta förpackningar, bunta produkter, fixera gods på lastpallar och säkra last under transport

Swestrap PET-band
Vi producerar sedan hösten 2007 PET-band i en nyinstallerad produktionslinje. Band i kvalitet för både manuell och automatisk användning tillverkas av återvunnen råvara.
  • miljövänligt
  • närproducerat
  • kostnadseffektivt
OR-T 130/260/450
Ny generation
bandningsverktyg.


Leder utvecklingen -
säkerställer fullgott resultat.


Swestrap PP-Maskinband
För hel och halvautomatiska bandningsmaskiner.Vi har ett brett sortiment - dimensioner och uppläggningar som passar till i stort sett alla på marknaden förekommande bandmaskiner.

Läs mer
OR-M 510/515/525
Automatiska bandningsmaskiner
för PP-band
  • Plug-and-play - magiskt användarvänlig

  • Konstant bandspänning

Läs mer

Swestrap PET-Band
För manuell bandning och för automatiska bandningsmaskiner.
Läs mer